Vilkår for brug

Sidst ændret: 10.06.2024

 

1. Velkommen til Planet Peanut!

Velkommen til Planet Peanut! Disse Vilkår for brug (“Vilkår”) styrer din brug af vores uddannelsesmæssige teknologiplatform (“Platform”) og tjenester (“Tjenester”). Ved at få adgang til eller bruge vores Platform accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, må du ikke bruge vores Tjenester.

 

2. Definitioner

  • Bruger: Enhver person, der får adgang til eller bruger Platformen.

  • Platform: Planet Peanut hjemmeside og app.

  • Tjenester: Alle funktioner, indhold og tjenester leveret af Planet Peanut.

 

3. Berettigelse

Du skal være mindst 6 år gammel for at bruge vores Platform. Brugere under 18 år skal have forældres eller værges samtykke.

 

4. Profilregistrering og ansvar

Du skal oprette en profil for at bruge visse funktioner på vores Platform. Du skal give nøjagtige oplysninger og holde din profil sikker. Du er ansvarlig for alle aktiviteter under din profil.

 

5. Licens og adgang

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens til at bruge vores Tjenester. Du må ikke bruge vores Platform til ulovlige eller uautoriserede formål.

 

6. Brugeradfærd og forpligtelser

Du accepterer at bruge vores Platform etisk og lovligt. Forbudte aktiviteter inkluderer snyd, chikane og uautoriseret adgang til andre konti.

 

7. Indhold og data

Du beholder ejerskabet til dit indhold, men giver os en licens til at bruge det, som det er nødvendigt for driften af Tjenesterne. Vi respekterer dit privatliv – se vores Privatlivspolitik for detaljer om, hvordan vi behandler dine data.

 

8. Konkurrencer

Konkurrencer er underlagt specifikke regler, som er angivet på Platformen. 

 

9. Ændringer af tjenester og vilkår

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde Tjenesterne når som helst. Vi vil underrette dig om væsentlige ændringer i disse Vilkår gennem Platformen.

 

10. Ophør

Vi kan ophæve eller suspendere din adgang til Platformen for overtrædelser af disse Vilkår. Ved ophør ophører din ret til at bruge Tjenesterne øjeblikkeligt.

 

11. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Vores Tjenester leveres “som de er” uden garantier af nogen art. Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af din brug af Platformen.

 

12. Lovvalg og tvistbilæggelse

Disse Vilkår er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist vil blive løst gennem bindende voldgift i København.

 

13. Diverse

Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Planet Peanut. Hvis en del af disse Vilkår findes ugyldig, vil de resterende bestemmelser fortsætte med fuld kraft.

 

14. Kontaktinformation

For support eller spørgsmål vedrørende disse Vilkår, kontakt os venligst på frederik@planetpeanut.io.

 

15. Ikrafttrædelsesdato og opdateringer

Disse Vilkår er gyldige fra 10.06.2024. Vi kan opdatere disse Vilkår fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre de nye Vilkår på vores hjemmeside.